Gider Pusulası Tasarımları - Firmalar İçin Gerekli Belgeler

gider pusulası tasarımGider pusulaları vergiden muaf kişiler ile yaptıkları çalışmalar karşılığında işi gerçekleştiren veya ürünü satan kişilere imzalatılan fatura hükmündeki belgedir. İşletmeler için hukuksal zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle her firmanın gider pusulası tasarımı yaptırması gerekir.

Fatura düzenlenmesinin zorunlu olmadığı alanlarda devreye giren bu belgelere her firmanın sahip olması gerekir.  

Gider Pusulası Neden Gerekli?

Yasal zorunluluk içeren gider pusulası, yaptırmayan kişi ve kuruluşlara yaptırımlarda bulunduğu için düzenlenmesi gereken belgelerdir. Dikkat edilmesi gereken hususların başında gider pusulasında fatura da olduğu gibi bir takım şekil şartların bulunduğudur. Bunlara uyulmaması halinde: 

•Gider Pusulası düzenlemek zorunda olduğu halde aldığı mal ve ya hizmet için hiç düzenlemeyenler veya düzenledikleri Gider Pusulasında göstermek zorunda oldukları meblağdan farklı bir meblağ gösteren vergi mükellefleri Vergi Usul Kanunu’nun 353 a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması maddesinin 1. ve 2.paragraflarında hüküm altına alınmış olan yazılması gereken meblağın %10’u oranında Özel Usulsüzlük Cezasına muhatap olurlar. İlgili ceza her bir Gider Pusulası için ayrı ayrı hesaplanıp tahakkuk ettirilir.

siparis-ver teklif-iste tasarimman

Gider Pusulası Hakkında Bilmeniz ve Dikkat Etmeniz Gerekenler

1-) Gider Pusulası Vergi Usul Kanunun 234.maddesinde düzenlenmiş olup, ihtiva etmesi gereken şekil şartları aynı maddede sayılmıştır. İlgili maddede Gider Pusulası Fatura hükmünde olduğu belirtilmiştir. İki nüsha olarak düzenlenir.

2-) Gider Pusulası vergiden muaf esnaftan veya vergi mükellefi olmayan nihai tüketiciden alınan mal ve hizmetler karşılığında alıcı tarafından düzenlenmektedir. Aynı zamanda Gider Pusulası nihai tüketici tarafından yapılan mal ve hizmet iadelerinde ve nihai tüketiciler tarafından alınan mal ve hizmetlerin bedellerinde bir iskonto ve ya indirim talebi sonucu da düzenlenmektedir.

3-) Vergiden muaf esnaf tarafından alınan mal ve hizmetlerde kanunun öngördüğü oranlarda Gelir Vergisi Kesintisi yapılmalı ve bu kesintiler vergi sorumlusu sıfatıyla muhtasar beyannamede beyan edilip ödenmelidir. Muhtasar Beyannamede vergiden muaf esnaftan alınan mal ve hizmetler 145 tür koduyla, hurda alımları ise 146 tür koduyla girilmelidir.

4-) Nihai tüketicilerin iade ettiği mal veya hizmetlerle ilgili veya nihai tüketiciye satıştan sonra yapılan indirimler karşılığında Gider Pusulası düzenlenmelidir. İadelerde Gider Pusulasının ekine ilgili satışa ait fatura ve ya perakende satış fişi konulmalı, eğer satış evrağı kayıp ise bu durum Gider Pusulasına düşülecek bir şerhle muhakkak ifade edilmelidir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise iadeye veya indirime ait KDV’nin, indirim konusu yapılabilmesi için Gider Pusulasında iade veya indirim bedelinden ayrı olarak gösterilmesi gerektiğidir. Her ne kadar aksi yönde yargı kararları mevcut ise de olası bir denetimde idare ile polemiğe girmemek için bu hususa azami dikkat edilmelidir.

5-) Son olarak dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da Gider Pusulasının karşı tarafa muhakkak imzalatılması gerekliliğidir. Bu şekil şartına uyulmadığı takdirde en başta Özel Usulsüzlük Cezası ile karşılaşılacağı açıktır.

Tasarım Plus – Her Alanda Hizmet

Gider makbuzu olarak da bilinen gider pusulası tasarım ve basım hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Uygun fiyat ve kaliteli tasarımlar için bizimle çalışın. Firma sektörüne uygun projeler ve çözüm önerileri ile tasarım ekibimiz sizleri bekliyor. 

 

Ayın Fırsatı

Ayın Fırsatı
Logo, broşür, fatura, kartvizit tasarımı yaptırana web sitesi % 50 indirimli!

Logo Çalışmalarımız

Tasarımda Teknoloji

Tasarımda Teknoloji
Teknoloji günlük yaşamın vazgeçilmezi haline gelmiştir. En son çıkan ürünler ve araçlar sayesinde neredeyse gerçeğe yakın ürünler elde edilebilmektedir.